Bachelor Theses


2023

Bisher U., AL Shara H. (2023), Analysing an automated filtration system. TEIE-3119, IEA. Supervisor: Ramesh Saagi. Examiner: Morten Hemmingsson. Full document. Poster.

Eriksson V. (2023), Effekten av kraftelektronik i elnätet. TEIE-3127, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Hedlund J., Larsson, I. (2023), Utveckling av automationsstandard för spårbarhetshantering. TEIE-3121, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Johnsson A. (2023), Automatisk precisionstestning av skärmbaserade produkter. TEIE-3125, IEA. Supervisor: Christin Lindholm. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Juhnke V. (2023), Utveckling av ett fristående produktionsövervakningssystem. TEIE-3123, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Larsson A. (2023), Mätning och grafisk visualisering av produktionstakten på tillverkningsprocesser. TEIE-3120, IEA. Supervisor: Morten Hemmingsson. Examiner: Jörgen Svensson. Full document. Poster.

Nielsen A., Tingström, A. (2023), A Case Study of Emulate3D. TEIE-3122, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Strand J., Nilsson Lundqvist, B. (2023), Utvärdering av systemprestanda och tillförlitlighet genom en simulerad operativ miljö med en poängbaserad modell. TEIE-3126, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Stråle L. (2023), Utvärdera en alternativ I/O-modul till ABB:s styrsystem. TEIE-3124, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Samuel Estenlund. Full document. Poster.


2022

Borglowe M. (2022), Gimbal stabilization of superzoom cameras. TEIE-3106, IEA. Supervisors: Leonardo Colombo, Christoffer Cederberg. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Claesson J., Hedetoft O. (2022), Utveckling av digital tvilling - I robotmiljö. TEIE-3116, IEA. Supervisors: Morten Hemmingsson, Ola Fischer. Examiner: Mats Lilja . Full document. Poster.

Ekelund A. (2022), Wireless alarm communication between robot cell and Android application. TEIE-3104, IEA. Supervisors: Henriette Weibull, Alexander Soulakis. Examiner: Mats Lilja . Full document. Poster.

Herrlin Hasselblatt C. (2022), Analysis of synthetic inertia using wind turbines for frequency stability in power systems. TEIE-3108, IEA. Supervisors: Imran Maqbool, Olof Samuelsson. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Jonasson O., Rödén F. (2022), Frekvensomriktare - med inriktning på framtagning av H-PFC för låg påverkan på det matande nätet enligt standard IEC 61000-3-2. TEIE-3113, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Jonsson P. (2022), Återanvändbart HMI-program till staplingsrobot. TEIE-3114, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Kanewoff A. (2022), Simulering av maskin med hjälp av TwinCat3 TE1400 och Simulink. TEIE-3103, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Karlsson J. (2022), Demoapplikation av EcoStruxure Automation Expert. TEIE-3117, IEA. Supervisor: Thomas Gillblad. Examiner: Jörgen Svensson. Full document. Poster.

Ljunglöv E. (2022), Automating a robot cell welding process. TEIE-3115, IEA. Supervisors: Anders Robertsson, Qian Zhao. Examiner: Ramesh Saagi. Full document. Poster.

Lundgren J. (2022), Control system for parallel batch mixtures and continuous flows in a chemical process. TEIE-3105, IEA. Supervisor: Ramesh Saagi. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Nilsson G., Åkesson K. (2022), IIOT - Analys av ett fjärrstyrt kontrollsystem. TEIE-3118, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document. Poster.

Olbers A. (2022), Datahantering i mindre fabriker. TEIE-3107, IEA. Supervisor: Alma Orucevic-Alagic. Examiner: Ulf Jeppsson. Full document. Poster.

Sandell M. (2022), Development and implementation of a data collection system for temperature and climatic test systems. TEIE-3109, IEA. Supervisor: Anton Karlsson. Examiner: Jörgen Svensson. Full document. Poster.

Sandell O., Olsson O. (2022), Bluetooth low energy mesh logger - Time synchronization of nodes in a mesh network. TEIE-3112, IEA. Supervisor: Anders Robertsson. Examiner: Samuel Estenlund. Full document. Poster.

Saran A., Abed Alhadi M. (2022), Electric Motors for Industrial Gates. TEIE-3111, IEA. Supervisors: Anders Löfgren, Henriette Weibull. Examiner: Avo Reinap. Full document. Poster.2021

Agertoft A., Järnåsen D. (2021), Automatiserad testbänk - En automatiserad testbänk till vattenkylningsenheter hos Hitachi Power Grids Cooling Systems. TEIE-3099, IEA. Supervisor: Morten Hemmingsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Ahmed A. (2021), Simulering av olika laddningsmetoder för ett litiumjonbatteri TEIE-3102, IEA. Supervisor: Morten Hemmingsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Andersson A. (2021), Underlätta övergång till Ethernet-anslutna frekvensomriktare TEIE-3101, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Damberg P., Shamun I. (2021), Optimal kabelförläggning för att minimera skärmströmmar i parallella enfaskablar - Ett led i optimeringen av framtidens elnät TEIE-3096, IEA. Supervisor: Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Engström A., Boese D. (2021), Testrigg för elektrisk navmotor - En förstudie. TEIE-3098, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson, Ola Svensson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Fischer E., Lindell S. (2021), Utveckling av 3D-Visionsystem med robot och PLC-kommunikation. TEIE-3093, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Morten Hemmingsson. Full document.

Persson O. (2021), Automatisering av mätstation för utsäde. TEIE-3100, IEA. Supervisor: Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Redzepi B., Bessadi Y. (2021), Reduktion av trafikskador med hjälp av Geofencing. TEIE-3094, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Slipac M. (2021), Användningen av Q-Learning för att minska energiförbrukningen hos industrirobotar. TEIE-3097, IEA. Supervisors: Christian Nyberg, Mattias Haage. Examiner: Mats Lilja. Full document.


2020

Johansson N., Järnfors E. Bidirectional DC/DC converter for application in an electric vehicle for better battery management. TEIE-3090, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson, Martin Bojrup. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Rhazi A., Borg J. Drivsystem med låg övertonshalt - baserat på aktiva filter. TEIE-3089, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.


2019

Björklund C. Implementering med hjälp av IoT (internet of things). TEIE-3085, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Eriksson K., Hermansson J. (2019), Prototyping a composite view for park assist cameras in automotive vehicles. TEIE-3084, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Persson O. (2019), Undersökning av PLC till PLC-kommunikation. TEIE-3083, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.


2018

Abusagr A., Baranji J. (2018), Tillståndsövervakning av industriella mekaniska maskiner. TEIE-3080, IEA. Supervisor: Bengt Simonsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Björk F., Beirup H. (2018), Framtagning av IoT-prototyp med LoRa och GPS. TEIE-3078, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Ljung M. (2018), Examensarbete Industry 4.0. TEIE-3077, IEA. Supervisors: Christian Nyberg, Sten Pettersson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Luaibi H. (2018), Automatisk laddare för olika batterityper. TEIE-3076, IEA. Supervisor: Bertil Larsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Nilsson O. (2018), Elektronisk kamfunktion för en winderapplikation. TEIE-3079, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Nilsson T., Jalgén O. (2018), Modulprogrammerat bansystem med HMI och metadatainsamling. TEIE-3157, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Johan Björnstedt. Full document.

Wilson A., Monraad-Aas I. (2018), Grow-Pro Växthusautomation. TEIE-4503, IEA. Supervisor: Henriette Weibull. Examiner: Gunnar Lindstedt. Full document.2017

Andersson T., Ingvarsson J. (2017), Software development of a speed dependent control system for the electric steering of a vehicle operated by joysticks. TEIE-3070, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Johan Björnstedt. Full document.

Berggren K., Thornblad Mårtensson T. (2017), Dimensionering och integration av elektronisk kommunikation i drive-by-wire-system. TEIE-3075, IEA. Supervisors: Anton Franzén, Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Hinz D., Mattsson A. (2017), Automatisering av analysorderhantering. TEIE-3072, IEA. Supervisors: Olof Åkesson, Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Johansson F., Malmström S. (2017), Implementing an agitator with a soft starter controlled by a new HMI. TEIE-3069, IEA. Supervisors: Mikael Mårtensson, Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Larsson K., Henriksson O. (2017),Utveckling av energiövervakningssystem med Production Discovery som grund. TEIE-3074, IEA. Supervisors: Magnus Holmberg, Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Memet S., Günther T. (2017), Reglering av vattenflöde och partikelreduktion. TEIE-3055, IEA. Supervisors: Johan Björnstedt, Janne Väänänen. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Rexhepi I., El-Khalil A. (2017), Message Handler. TEIE-3068, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Trinh A. (2017), Scalability study of database-backed file systems for High Throughput Computing. TEIE-3073, IEA. Supervisors: Flavius Gruian, Florido Paganelli. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Walestrand K., Johansson J. (2017), Energy Efficient Door Control. TEIE-3071, IEA. Supervisors: Roger Dreyer, Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.2016

Amini M., Binder K. (2016), Automated Power Test. TEIE-3059, IEA. Supervisors: Anders Wikström, Zakaria Maghder, Rikard Pantorp. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Andinger A. (2016), Energieffektivisering av Exaktas elförbrukning. TEIE-3062, IEA. Supervisor: Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Bengtsson A., Johansson A. (2016), Nästa generations utsättningsverktyg. TEIE-3057, IEA. Supervisor: Examiner: Mats Lilja. Full document.

Bergwall F. (2016), Datahantering från PLC till SQL-databas. TEIE-3056, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Borg S., Karlin A. (2016), Extern varvtalsmätning på permanentmagnetiserad likstömsmotor. TEIE-3066, IEA. Supervisor: Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Holmström J. (2016), Integration av köhanteringssystem och optimering av en existerande webbplattform. TEIE-3067, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Karlsson E., Hedberg V. (2016), Jämförelse och implementering av visionsystem. TEIE-3058, IEA. Supervisors: Jonas Olsson, Håkan Marke, Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Lestander K., Frank P. (2016), Kretsanalysinstrument för envarvig spole. TEIE-3054, IEA. Supervisors: Pär Bierlein, Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Mehmeti V., Ahmed A. (2016), Hur påverkar solceller elkvaliteten? TEIE-3064, IEA. Supervisors: Johan Björnstedt, Lars Hansson, Anders Höglund, Adan Matulaniec. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Ohlsson F., Ågren R. (2016), Närvarodetektering i Pool. TEIE-3065, IEA. Supervisors: Johan Björnstedt, Filip Skarp. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Gashi K., Ramjlak D. (2016), Fastighetsautomation - Automatisering av ett kontor. TEIE-3060, IEA. Supervisors: Roger Grönvall, Henriette Weibull. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Thoresson P., Tebini S. E. B. Y. (2016), Undersökning av möjligheter till optimering av CashComplete. TEIE-3061, IEA. Supervisors: Christian Nyberg, Christian Strömblad. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Voigt J., Voigt K. (2016), Utvärdering och design av trådlös kommunikation mellan smart dosett och Smartphone. TEIE-3063, IEA. Supervisors: Christian Nyberg, Christian Strömblad. Examiner: Mats Lilja. Full document.2015

Almström J., Andersen R. (2015), Automatiserat transportsystem - på Software Solutions AB. TEIE-3049, IEA. Supervisor: Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Andersson M., Andersson M. (2015), Realisering av PLC-system och simulering med mikrokontroller. TEIE-3047, IEA. Supervisor: Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Bagheri S., Goncalves S. (2015), Mobila enheter i DCS-miljö. TEIE-3052, IEA. Supervisors: Anders Svensson, Ben Smeets, Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Breznica F., Hong H. (2015), Robot på Schneider Electric. TEIE-3051, IEA. Supervisor: Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Larsson P. (2015), Statusövervakning av plattvärmeväxlare - Med hjälp av modellsimulering i Simscape. TEIE-3053, IEA. Supervisors: Jan Björk, Bengt-Olov Gradén. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Marten M., Zilling I. (2015), Analys och förslag till automatisering av förpackningsprocess. TEIE-3048, IEA. Supervisor: Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Jabbar S. (2015), En snabb prototyp av ett M2M-system. TEIE-3046, IEA. Supervisor: Göran Edin. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Saouan P., Sidhu H. (2015), Interaktiv systemstyrning av kemisk reaktor från en operatörspanel. TEIE-3050, IEA. Supervisors: Bo Wennergren, Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.2014

Andersson A. (2014), Utveckling av drivstegskort för stegmotorer, Dotterkort till projektplattform. TEIE-3035, IEA. Supervisor: Magnus Larsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Andersson L. (2014), Design av nätaggregat med semi-variabel switchfrekvens. TEIE-3045, IEA. Supervisor: Mathias Anlander. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Barbulovic D., Zeidan A. (2014), Sytronix - Energioptimering med asynkrona motorer och variabla pumpar. TEIE-3037, IEA. Supervisor: Bjarne Restedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Botic M. (2014), Dataöverföring mellan noder och serverapplikation med hjälp av lågenergi-Bluetooth. TEIE-3034, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiners: Per Karlsson, Mats Lilja. Full document.

Ebadeh Ahwazi S., Andersson N. (2014), Realisering av testloop. TEIE-3044, IEA. Supervisor: Pär Eliasson, Magnus Lundh. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Frid E., Ankersen R. (2014), Expansionskort till en utvecklingsplattform baserad på öppen hårdvara. TEIE-3039, IEA. Supervisors: Per Johansson, Johan Björnstedt. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Gentz M., Thörn S. (2014), Komponentval för automatiserade system. TEIE-3040, IEA. Supervisors: Magnus Fransson, Fredrik Blyckert. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Gustavi M., Simonsen Jönsson V. (2014), Studie och realisering av ett bränsletransportsystem i en överordnad miljö. TEIE-3041, IEA. Supervisors: Conny Franzon. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Kjellberg P., Stefansson V. (2014), Ett projekt med fokus på energi. TEIE-3038, IEA. Supervisor: Peter Holmberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Levenhammar R., Björk M. (2014), Realisering av SCADA-system. TEIE-3036, IEA. Supervisors: Lars Kjällström, Jamal Ibrahim. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Tran L.(2014), Autogenerering av PLC kod. TEIE-3043, IEA. Supervisor: Olle Lindblom. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Månsson K. (2014), Implementation av SCORM 2004 API och Datamodell i .NET. TEIE-3020, IEA. Supervisors: Fredrik Ovesson, Markus Wallén, Ulf Wennström. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Olsson T.(2014), Installation och styrning av ackumulatortank. TEIE-3042, IEA. Supervisor: Tomas Hvalgren. Examiner: Mats Lilja. Full document.2013

Adel O., Ali E. (2013), Styrning av Siemens PLC med Android applikation. TEIE-3029, IEA. Supervisor: Martin Trygg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Ahlqvist A. (2013), Conversion of SA30 PLC Program. TEIE-3030, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Collins M. F. (2013), Multi-level converter topologies for low voltage drives. TEIE-3026, IEA. Supervisors: Per Södergård, Per Karlsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Göransson F. (2013), Larmprogram för grannar. TEIE-3023, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Ingmarson T., Fält V. (2013), Vidareutveckling av program för fellägesberäkningar. TEIE-3025, IEA. Supervisor: Victor Bagge, Per Karlsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Jonasson J., Gustafsson D. (2013), Centralisering av Helsingborgs Bryggeris informationshantering. TEIE-3024, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Per Karlsson. Full document.

Jönsson L. (2013), Förstudie på tillståndsbaserat underhåll för IKEA Industry. TEIE-3033, IEA. Supervisor: Mathias Persson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Krajisnik S., Bruti L. (2013), Det perfekta intranätet. TEIE-3027, IEA. Supervisor: Hans Rasmussen. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Najjar A., Ahmad K. (2013), Android-applikation för övervakning av ett industriellt automationssystem. TEIE-3028, IEA. Supervisor: Pontus Luedtke. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Persson M. (2013), Automatisering av skruvmontering. TEIE-3031, IEA. Supervisor: Ingemar Lundstedt. Examiner: Full document. Mats Lilja. Full document.

Örstadius A., Johansson E. (2013), Utredning av TZID-C. TEIE-3032, IEA. Supervisors: Gert Svensson, Mats Lilja. Examiner: Per Karlsson. Full document.2012

Alsensjö A., Tran D. (2012), Låsapplikation för Android. TEIE-3014, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Bakhodirzhon A., Iyad A. (2012), Schema och rapportering: En prototyp i form av en Android applikation. TEIE-3015, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Bengtsson T. (2012), Digital vattenmärkning - Utvärdering av befintliga metoder för synlig digital vattenmärkning av statiska bilder. TEIE-3016, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christian Nyberg. Full document.

Botvalde A., Lundkvist M. (2012), Simulering av byggnaders utrymning. TEIE-3017, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Brynhagen J., Lindgren M. (2012), Bränsletankning - Flygprestanda AB. TEIE-3018, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Djerf R., Hammar M. (2012), Kommunikation med X-plane, en flygsimulator. TEIE-3019, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.2011

Ahlfors Dahl A. (2011), Automatiserad budgivning på internet. TEIE-3001, IEA. Supervisor: Christan Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Asivand D., Kwan Ku O. (2011), Communication Protocol for Intelligent Sensors and Actuators of a Future Dialysis Machine. TEIE-3002, IEA. Supervisor: Christan Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Barudzija E., Fakhouri H. (2011), Sound Quality Analysis System. TEIE-3003, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christan Nyberg. Full document.

Bergquist D., Hervén J. (2011), Datasynkronisering åt DISA - Låghastighetsanpassad datasynkronisering av maskinparametrar. TEIE-3000, IEA. Supervisor: Nils Assarsson. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Hermansson V., Arvidsson M. (2011), Embedding Mono code in unmanaged applications on GNU/Linux. TEIE-3004, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christian Nyberg. Full document.

Jönsson J. (2011), Feasibility of port from Android to Blackberry. TEIE-3005, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christian Nyberg. Full document.

Källberg J. (2011), Utveckling Av Artificiell Intelligens Till Datorspel. TEIE-3006, IEA. Supervisor: Christan Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Lovric D., Stevens T. (2011), Artificial Neural Networks (ANN) - In data pattern recognition for monitoring purpose. TEIE-3007, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christan Nyberg. Full document.

Moraeus L., Olsson K. (2011), Eclipse-based graphical rendering and editing of Modelica code. TEIE-3008, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christian Nyberg. Full document.

Omar A. (2011), Kravspecifikation Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. TEIE-3009, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Rahimpur M., Ali R. (2011), Analysis of Database Systems. Implementing a database system for the advertisement engine Adengi. TEIE-3010, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Senad M., Mitrovic D. (2011) Analysis, design and implementation of a user friendly global advertisement engine and portal. TEIE-3011, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.

Skog D., Ingemansson R. (2011) Creating a cross-language application Bridging Java and Native code using JNI. TEIE-3012, IEA. Supervisor: Mats Lilja. Examiner: Christian Nyberg. Full document.

Tall N. (2011) Implementering av prestandatest för att undersöka skalbarheten utav två webbservrar. TEIE-3013, IEA. Supervisor: Christian Nyberg. Examiner: Mats Lilja. Full document.