Mekatronik: Industriell produktframtagning (EIEN01)

Mechatronics: Industrial Product Design (EIEN01)

Mekatronik: Industriell produktframtagning ger dig som student möjlighet att i team genomföra ett verkligt produktutvecklingsprojekt med industriell relevans och förankring. Här får du arbeta med ett industriellt projekt från idéstadiet till en färdig fungerande prototyp. Arbetet bedrivs i team där studenter från D, E, F och M samarbetar och utnyttjar teamets samlade kompetens för att ta fram produkten. Projektet drivs under ett helt läsår och avslutas med en utställning för representanter från industrin och pressen.

Syftet med denna kurs är bygge och testning av produkten, vars idékoncept togs fram i kursen Tillämpad Mekatronik (EIEF01).

 

Information

Kursprogram

Exempel rapport principkonstruktion

Exempel rapport primärkonstruktion I

Exempel rapport primärkonstruktion II


Teachers and Administration

Fran Marquez

Gunnar Lindstedt

Gabriel Domingues

 


 

 

 

 

Studexp:

Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.

The IEA student administration is open weekdays 11.00-12.30. Phone: 046-222 92 90. Other times by agreement. You can also contact us by email: studexp@iea.lth.se.

Note on registration: According to new registration rules, all students present at the first lecture will be registered as participants of the course. It is the student's responsibility to inform the department if he or she will drop the course


News:

19-01-21

The course starts on Wednesday January 23, 2019 at 10.15 in M:IEA.

Welcome!