ESSF15 Elenergiteknik 

 
Allmänt
Kursprogram
Kursmål
Förkunskaper och diagnostiskt prov
Anvisningar för formelblad

Föreläsningar
Föreläsningar med läsanvisningar
Tidigare föreläsningar (2016) med läsanvisningar
Läsanvisningar för tidigare upplagor av boken

Övningar
Schema med uppgifter att räkna själv och på tavla
Uppgifter om uppvärmning
Uppgifter till datorövning - se Obligatoriska förberedelseuppgifter till Laborationer nedan.

Nyheter:


2017-03-29
Visning av tentamen kommer att ske måndagen den 3/4 kl 12.30-13.00 i M:IEA (på bottenvåningen i M-huset).


2017-03-27
Tentamen är rättad och lista med resultat finns här.


2017-03-03
Dugga 2 är rättad och en lista över alla godkända finns här. Visning och genomgång sker vid föreläsningen på måndag 6/3.


2017-03-01
Dugga 2 och tillhörande lösningar finns nu att hämta på denna sida..


2017-03-01
Tentamen i elenergiteknik 14/3 kl 14-19 har flyttats till en annan lokal. Den nya lokalen är Sparta C och Sparta D.


2017-02-14
Dugga 1 finns nu som PDF med lösningar att hämta på denna sida. En lista över alla godkända finns här. Visning och genomgång sker vid föreläsningen på måndag 20/2.


2017-02-07
Bild från gårdagens föreläsning med info om dugga 1 finns här.


2017-02-06
Doodle-länk för anmälan till laboration 2 har mejlats till alla som registrerade på kursen. Meddela Ingmar om du inte fått detta mejl.


2017-01-18
PM för laboration 1 finns nu på hemsidan.


2017-01-17
Doodle-länk för anmälan till laboration 1 har mejlats till alla som närvarat vid någon av de tre första föreläsningarna. Meddela Ingmar om du inte fått detta mejl.


Kursstart måndag 16 januari 2017 kl 8:15 i sal E:B.

Kursboken ska finnas på KFS före terminststarten.


Material på denna sida märkt 2016 eller äldre kan förändras. Föreläsnings-PDF från 2016 ersätts löpande med 2017-filer.


Studerandeexpeditionen på IEA är öppen vardagar kl 11.00-12.30. Telefon: 046-222 92 90. Andra tider efter överenskommelse. Du kan även kontakta oss via epost: studexp@iea.lth.se.